Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC ĐÔNG

Địa chỉ: Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Vũ Thị Thanh Huyền – Chức vụ: Hiệu Trưởng